Dirk Arts MSc.
24 augustus 1987
Dirk Arts Bouwkundig Advies
Freelance Designer & Researcher
HAN University of Applied Science and Eindhoven University of Technology

NEEM CONTACT OP

Onderdelen:
Ontwerpcriteria - Casestudy

<
>

Ontwerpcriteria

In de literatuursurvey is door middel kennis uit de omgevingspsychologie, sociologie en evolutietheorie een antwoord gezocht op de volgende vragen:

  • Welke archetypische kenmerken van natuurlijke omgevingen kunnen uit in de literatuur geïdentificeerd worden?
  • Aan welke kenmerken dient een omgeving te voldoen om geschikt te zijn als leefomgeving voor de mens?

Er is gebruik gemaakt van het werk van Heerwagen, Hildebrand, Joye, Heerwagen & Gregory, van den Berg & van Winsum-Westra. Uiteindelijk zijn er ontwerpcriteria opgesteld waarmee een omgeving ontworpen kan worden, die voorziet in de behoefte van de mens aan contact met natuurlijke elementen.

De basis voor deze criteria is dat wanneer een activiteit de overlevingskansen van een individu bevorderd, er een gevoel van genoegen optreedt. Een omgeving die een activiteit ondersteund die de overlevingskansen bevorderd heeft dan de voorkeur. Om een voorbeeld te geven: eten leidt tot het wegnemen van een ongemak (honger) en leidt dus tot genoegen. Het vinden van voedsel leidt dan ook tot genoegen. Omgevingen met specifieke eigenschappen die het vinden van voedsel vereenvoudigen hebben dan dus de voorkeur. Deze kenmerken zijn in verschillende bronnen geïdentificeerd en verder uitgewerkt tot ontwerpcriteria.

Gebouwen welke volgens dit referentiekader ontworpen worden zullen per definitie alle leden van onze soort in meerdere of mindere mate aanspreken. De potentie is dan ook groot.

Klik hier voor de Powerpoint-presentatie
Klik hier voor Poster-presentatie

Casestudy

In deze casestudie staat een woontoren in Nijmegen Zuid centraal. Het gebouw bestaat uit 16 verdiepingen, elk heeft 5 appartementen. De enige toegang is een centrale kern met twee liften en twee trappenhuizen. Het gebouw is typsich voor de Nederlandse appartementenbouw.

Het is echter maar de vraag in hoeverre dit gebouw te typeren valt als een geschikte leefomgeving. Het gebouw beschikt niet over een de belangrijkste indicatoren welke in de literatuursurvey zijn beschreven. Te denken valt aan een hiërarchie van kleiner wordende ruimten, een tweedeling van prospect en toevlucht, kent weinig variatie en te veel structuur.

Door enkele strategisch gekozen vloerdelen te verwijderen en worden met elkaar verbonden via groene gevels, zodat een doorlopende groenzone door het gebouw ontstaat. Trappen en gallerijen verbinden de verschillende plateaus, zodat mensen snel en eenvoudig bij hun buren kunnen komen. Op de plateaus die daardoor ontstaan kan door de bewoners zelf een tuin aangelegd worden. De atria zijn direct vanuit de woningen toegankelijk via harmonicadeuren. Zo kan de tuin bij de woonkamer getrokken worden. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de tuinen.

Klik hier voor de Powerpoint-presentatie
Klik hier voor Poster-presentatie

Copyright © Dirk Arts 2016 - alle rechten voorbehouden