Dirk Arts MSc.
24 augustus 1987
Dirk Arts Bouwkundig Advies
Freelance Designer & Researcher
HAN University of Applied Science and Eindhoven University of Technology

NEEM CONTACT OP

Onderdelen:
Resultaten - Conclusies

<
>

Resultaten

De literatuursurvey resulteert in een zevental ontwerpcriteria en een set bijbehorende fysieke eisen: ruimtelijkheid, toegankelijkheid, belichting, transparantie, verhulling, variatie en functionaliteit.

Uit de case study blijkt dat het implementatieniveau van 25% voor de bestaande situatie stijgt tot 46,7%, wanneer enkel kleine, bouwkundige ingrepen worden gedaan in de lay-out van de woningen. Met grotere ingrepen op gebouwniveau, is een stijging van het implementatieniveau van 25% naar 71,4% mogelijk.

De belangrijkste ingreep hiervoor is het vervangen van 18 woningen voor een gelaagd maaiveld in de vorm van een serie atria met tuinen, groene wanden en een doorlopende looproute van waaruit alle woningen bereikbaar zijn.

Klik hier voor de Powerpoint-presentatie
Klik hier voor Poster-presentatie

Conclusies

Het is mogelijk een bestaand gebouw via een renovatie geschikt te maken als leefomgeving voor de mens, door gebruik te maken van de eisen uit de ontwerpcriteria. Met een combinatie van natuur en bouwkundige ingrepen kan het bestaande gebouw voldoen aan ca. 70% van de eisen uit de ontwerpcriteria, terwijl enkel bouwkundige ingrepen slechts voorzien in een stijging tot 46,7%.

Analyse van de eisen binnen de ontwerpcriteria wijst erop dat vegetatie in de bebouwde omgeving als middel gebruikt kan worden om de benodigde archetypische kenmerken van de bebouwde omgevingen te realiseren. Andersom geldt hetzelfde: de archetypische kenmerken van natuurlijke omgevingen zoals Heerwagen die beschrijft, kunnen gerealiseerd worden met bouwkundige maatregelen.

Het onderzoek maakt het dan ook aannemelijk dat er in de ideale leefomgeving voor de mens, een synergetische relatie bestaat tussen kenmerken van natuurlijke en bebouwde omgevingen.

Klik hier voor de Powerpoint-presentatie
Klik hier voor Poster-presentatie

Copyright © Dirk Arts 2016 - alle rechten voorbehouden